Εργασίες σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων

Εργασίες σε πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων

1. Ράπτης, Α. (1980) "Ειδικές Πολυβηματικές Μέθοδοι για λύσεις Διαφορικών Εξισώσεων Τριγωνομετρικής μορφής "Ανοιχτά Προβλήματα». Πρακτικά Συμποσίου Ανοιχτών Προβλημάτων, που οργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2. Ράπτης, Α. και Ράπτη Α. (1995) «Κριτική σκέψη και υπολογιστές». Εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο της Λευκάδας, που οργανώθηκε στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 1996 από τους σχολικούς συμβούλους της περιοχής, με τίτλο "Κριτική σκέψη και Εκπαιδευτικός".

3. Α. Ράπτης και Α. Ράπτη (1999) «Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολο-γιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης» Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου του Συλλόγου Καθηγητών της Πληροφορικής Ηπείρου με θέμα «Πληροφορική και Εκπαίδευση». Ιωάννινα, Μάϊος 1999. (σσ 35-53).

4. Α. Ράπτης και Α. Ράπτη (2000) «Εκπαιδευτική Πολιτική και Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πρακτικά του 2ου Διεθνούς και Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΠΤΝ του Παν/μίου Πατρών με θέμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Πάτρα, Οκτώβριος 2000 (σσ 15-28).

5. Α. Ράπτης, Α. Ράπτη (Ιούνιος 2001) «Η Εκπαιδευτική καινοτομία του προγράμ-ματος «Το Νησί των Φαιάκων». Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης τον Ιούνιο του 2001 με θέμα «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση».

6. Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (2001) «Είναι δυνατόν να αλλάξει η κουλτούρα της μάθησης με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση; Η σημασία της Παιδαγωγικής μόρφωσης των εκπαιδευτικών και η υστέρηση της εκπαιδευτικής πολιτι-κής στη χώρα μας. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου του Τομέα Πληροφορικής του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αιγαίου (14-15/12/2001) με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Τεχνικές, Εφαρμογές, Κατάρτιση Εκπαιδευτικών. Ρόδος: 14-15 Δεκεμβρίου, 2001 (σσ 47-70).

7. Α. Ράπτης, Β. Κόμης (Μάϊος 2002) «Η υπολογιστική μοντελοποίηση στη διδασκαλία και τη μάθηση των θετικών επιστημών» Πανελλήνιο Συνέδριο του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Κρήτης με θέμα «Διδακτική της Φυσικής και Υπολογιστές» Πρακτικά Συνεδρίου

8. Ράπτης, Α. (1994) «Η παιδαγωγική διάσταση της εισαγωγής της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση». Συνέδριο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου. Πρακτικά Συνεδρίου

9. Ράπτης, Α. (1995) «Η Παιδαγωγική διάσταση της χρήσης του υπολογιστή στο σχολείο" Στο διήμερο Συμπόσιο της Παιδαγωγικής Σχολής και του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Φλώρινα, στις 10 και 11 Νοεμβρί-ου, 1995, με θέμα «Μαθηματικά-Φυσική-Πληροφορική-Στατιστική στο Δημοτικό Σχολείο: Διδακτική – Αναλυτικά προγράμματα, Εφαρμογές-Προτάσεις».

10. 26. Ράπτης, Α. (1995) «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Τριτοβάθμια Εκ-παίδευση». Πανευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Συνέδριο υπό την αιγίδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ρόδου.

11. Ράπτης, Α. (1997) «Ο υπολογιστής ως διευκολυντής της γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών – Παράθυρο στα Μαθηματικά. Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας. Λέσβος. Πρακτικά Συνεδρίου

12. Α. Ράπτης (1997) «Η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού». Πρακτικά Συνεδρίου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Παν/μίου Αθηνών του Τομέα Φυσικής.

13. Κεκές Ι., Ράπτης, Α. (200) Πληροφορική και Εκπαίδευση: Αρχίζοντας από το Τέλος ή Τελειώνοντας με την Αρχή, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδας: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Αθήνα, 2000.

14. Α. Ράπτης (2000) «Η Ιδεολογία των Νέων Τεχνολογιών: για μια σύνθεση παλιών και νέων αντινομιών». Κεντρική εισήγηση στο Β΄ Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο του ΠΤΔΕ και ΚΕΠΕΚ του Παν/μίου Αθηνών σε συνεργασία με το ΠΙ με θέμα «Οι Νέες Τεχνολογίες για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό» (Έκδοση του Πανεπιστημίου Αθηνών)

15. Α. Ράπτης, Α. και Α. Ράπτη (2002) «Ο προορισμός, τα αγκυροβόλια και ο θησαυρός ενός συντροφικού ταξιδιού» και «Το συνεργατικό πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του». (Ανακοίνωση πολυδιάστατου έργου) Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου με διεθνή συμμετοχή της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Παν/μιο Αιγαίου (26-29/9/2002) με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση».

16. Α. Ράπτης (2003) «Η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων των εκπαιδευτικών με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών» στο 2ο, διήμερο, Διεθνές Συνέδριο της Κυπριακής Εταιρείας Πληροφορικής του Επαγγελματικού Φορέα Πληροφορικής στην Κύπρο, σε συνεργασία με επισήμους εκπαιδευτικούς φορείς, με θέμα «Πληροφορική και Εκπαίδευση».

17. Α. Ράπτης και Α. Ράπτη (2003) «Οι ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών» Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια «ΠΛΑΤΩΝ» με θέμα «Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση». Αθήνα (σσ 57-88).

18. Α. Ράπτης (2004) «Η εκπαιδευτική πολιτική της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ ως εκπαιδευτικού εργαλείου» Κεντρική ομιλία στο 4ο, τριήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή της ΕΤΠΕ και του Πανεπιστημίου Αθήνας με θέμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση».

19. Α. Ράπτης (2004) «Η συμβολή του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής στη μετασχηματιστική πορεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και την επαγγελματική αναβάθμιση των δασκάλων». Στο διήμερο συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (4-5 Ιουνίου) με τίτλο «Με το βλέμμα στραμμένο στο Μέλλον. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: Είκοσι χρόνια δημιουργίας και προσφοράς στην Επιστήμη, την Εκπαίδευση και την Κοινωνία» (Έκδοση ειδικού φυλλαδίου).

20. Α. Ράπτης (2004) «Εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός του Πανεπιστημίου στην εποχή της γνώσης και της επικοινωνίας». Κεντρική εισήγηση στο πλαίσιο του διήμερου διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 2004 από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Η Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Γνώσης και της Επικοινωνίας».

21. Α. Ράπτης και Α. Ράπτη (2003) «Οι ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις και ο ρόλος των νέων τεχνολογιών» Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια «ΠΛΑΤΩΝ» με θέμα «Γνώσεις, Αξίες και Δεξιότητες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση». Αθήνα (σσ 57-88).

22. Φορτούνη Τζ., Ράπτης, Α., Ράπτη, Α (2004) Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος της Ιστορίας: Ανάπτυξη διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού «Η Πόλις Eάλω». Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Ε.Ε.Ε.Π. - Δ.Τ.Π.Ε με θέμα «Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» που πραγματοποιήθηκε στις 16 - 17 Οκτωβρίου 2004 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αρ-γυρούπολης. ISBN: 960-88368-0-8 (Ηλεκτρονική δημοσίευση )

23. Αναστασιάδης, Π., Ράπτης, Α., Ράπτη, Α., Χαμπιαούρης, Κ., Μιχαηλίδης, Χ., Κυριάκου, Κ., και Παπαδόπουλος Ν. (2004) «Ολυμπιακή Παιδεία: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω Τηλεδιάσκεψης ανάμεσα σε σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας, με θέμα τους Σύγχρονους Ολυμπιακού Αγώνες» Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (σσ 475-478)

24. Χαμπιαούρης, Κ., Ράπτης, Α., Αναστασιάδης, Π., Ράπτη, Α., (2004) «Ανάπτυξη συνεργατικού περιβάλλοντος μέσω τηλεδιάσκεψης για τη διδασκαλία της ενότητας «Οικολογία», στα πλαίσια του μαθήματος της επιστήμης σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου». Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (σσ 267-277)

25. Λυκοσκούφη, Ε. και Ράπτης, Α. (2005) Η επικοινωνία και η ανάπτυξη διαλό-γου κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος με τη βοήθεια δραστηριοτήτων στο Sketchpad. Πρακτικά του Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα στις 30-9-2005.

26. Χαμπιαούρης Κ., Ράπτης Α., Ράπτη Α., Αναστασιάδης Π. (2006) «Υβριδικό συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον και ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης» Proceedings of the 2nd ICIETE International Conference on ""Instruction and Learning Through the Peda-gogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers’ creative and reformative poten-tial», organized by INEAG in collaboration with the Educational Department of Primary Education, Athens University, Samos, 31d June – 3d July (in press)

27. Ράπτης, Α. (2006) “Προσεγγίζοντας τους εκπαιδευτικούς ως δημιουργούς εκπαιδευτικού υλικού με τη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε συνεργατικό πλαίσιο”. Πρακτικά Συνεδρίου: Κεντρική ομιλία στo Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», που διοργάνωσε το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκ-παίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.), το Π.Τ.Π.Ε. και το ΠΤΕΑ Π.Θ. του ΠΘ. Βόλος, 6-7 Απριλίου 2006.

28. Ράπτης, Α., Βοσνιάδου, Σ. Γρηγοριάδου, Μ., Δημητρακοπούλου, Α. Κόμης Β. (2004.) Στρατηγικές ένταξης και διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Στο Π. Πολίτης (επιμ) Πρακτικά 2ης διημερίδας με διεθνή συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής», Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2004. σσ. 363

29. Ράπτης, Α. και Ράπτη Α. (2006) «Συμβουλευτική υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών και η συμβολή της στην επαγγελματική και επιστημονική τους ανάπτυξη». Κεντρική ομιλία στα πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του ICIETE International Conference με τίτλο ""Instruction and Learning Through the Pedagogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers’ creative and reformative potential», που οργανώθηκε από το INEAG σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάμος 31 Ῑουνίου – 3 Ιουλίου 2006, σσ. 125-132

30. Ράπτη,. Α., Κόμης, Β., Πολίτης, Π., Ράπτης, Α. (2004) Ζητήματα ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών εφαρμογών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και την προσχολική εκπαίδευση. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

31. Xenariou, K., Raptis. A. (2006) Teaching Geometry in a Virtual Museum of Art Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του ICIETE International Conference με τίτλο ""Instruction and Learning Through the Pedagogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers’ creative and reformative potential», που οργανώθηκε από το INEAG σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάμος 31 Ῑουνίου – 3 Ιουλίου, σσ 371-379

32. Fragkaki, M., Raptis, A., Makrakis, V., and Rapti, A. (2006) Distance – Based Teacher Training for the Pedagogical Utilization of ICT in Teaching Practice: An emancipatory action research of an electronic learning community, Πρακτικά του 2ου Διε-θνούς Συνεδρίου του ICIETE International Conference με τίτλο ""Instruction and Learning Through the Pedagogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers’ creative and reformative potential», που οργανώθηκε από το INEAG σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών, Σάμος 31 Ῑουνίου – 3 Ιουλίου, σσ. 147-155

33. Kollias, A., Raptis, A., (2006) Video Games as an Alternative Instructional Envi-ronment Focusing on Language Arts: Issues of Research and Implementation. Proceedings of 2nd ICIETE International Conference on ""Instruction and Learning Through the Pedagogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers’ creative and reformative potential», organized by INEAG in collaboration with the Primary Education Department, Athens University, Samos, 31d June – 3d July

34. Hambiaouris, Κ., Raptis A., Rapti A., Anastasiades P., (2006) Υβριδικό συνερ-γατικό μαθησιακό περιβάλλον και ψυχοκοινωνικό κλίμα της τάξης. Proceedings of 2nd 2nd ICIETE International Conference on ""Instruction and Learning Through the Pedagogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers’ creative and reformative potential», organized by INEAG in collaboration with the Primary Education Department, Athens University, Samos, 31d June – 3d July, pp 419-432

35. Φραγκάκη, Μ., Μακράκης, Β., Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α, (2007) «Εκπαιδευτικοί ως φορείς διδακτικής και κοινωνικής αλλαγής: Κριτικο-αναστοχαστική έρευνα δράσης μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ», Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών, με διεθνή συμμετοχή, για τις ΤΠΕ με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» Σύρος, 4,5 & 6 Μαίου 2007:606-616. A΄τόμ.

36. Φορτούνη Τζ, Ρεπούση. M., Ράπτης, Α. (2007) Τι είναι αυτό που το λένε Ιστορί-α; Η διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων παιδιών του Δημοτικού σχολείου για την έννοια της Ιστορίας ως διαμορφωτικό πλαίσιο ανάπτυξης ψηφιακού διδακτικού υλικού. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπ/κών, με διεθνή συμμετοχή, για τις ΤΠΕ με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη Σύρος, 4,5 & 6 Μαίου 2007 σσ 41-50 .

37. Φραγκάκη Μ., Ράπτης, Α., και Ράπτη, Α (2008) «Πολυμορφική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χειραφετικό ενδιαφέρον: μια δημοκρατική μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία". Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Αθήνα, 23 - 25 Νοεμβρίου 2007, Πολυχώρος ΑΠΟΛΛΩΝ

38. Χαμπιαούρης Κ., Ράπτης Α., Ράπτη Α., Αναστασιάδης Π. (υπό δημοσίευση) «Μία σύνθετη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός υβριδικού - ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση της δικτυακής τεχνολογίας» Διεθνές, δίγλωσσο περιοδικό «Ανοιχτή Εκπαίδευση-Open Education», τεύχος 7, Απρ. 2008.

39. Κλωστράκη, Γ. και Ράπτη, Α. (2007) Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού «Τα παιχνίδια, ο κόσμος μας»: Μία Ολιστική προσέγγιση της Ιστορίας». Πρακτικά 5ου τριήμερο εκπαιδευτικό Συνέδριο του Εργαστηρίου της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με όχημα τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Νάξος, 29-30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, 2007

40. Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α. (2006) «Συμβουλευτική υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης εκπαιδευτικών και η συμβολή της στην επαγγελματική και επιστημονική τους ανάπτυξη». Κεντρική ομιλία στα πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου του ICIETE International Conference με τίτλο ""Instruction and Learning Through the Pedagogical Use of ICT: Empowerment and support of the teachers’ creative and reformative potential», που οργανώθηκε από το INEAG σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σάμος 31 Ῑουνίου – 3 Ιουλίου 2006, σσ 125-132

41. Ζαράνη, Φ, Ράπτη, Α., Σαμαλτάνη Ε.(2007) «Τα 5 τσιγάρα» : Μια ολιστική ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση για την πρόληψη του καπνίσματος με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας». Πρακτικά 5ου τριήμερο εκπαιδευτικό Συνέδριο του Εργαστηρίου της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με όχημα τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία», Νάξος, 29-30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου, 2007